Különös közzétételi lista

Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó

legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges, melynek érdekében indokolt ezen adatok nyilvánossá tétele.

A 229/2012. (VIII.28.) 10. 23.§ Kormányrendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról kötelezi az intézményeket az

ún. különös közzétételi lista megjelentetésére.

 

Felvételi lehetőségről szóló tájékoztatás

Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Térítési díjak, jogcímük, mértékük, kedvezmények, feltételeik

Az intézmény munkájával összefüggő értékelések

Az intézmény nyitva tartásának a rendje

Tanév rendje

2023/2024.

Pedagógiai-szakmai ellenőrzés

Alapdokumentumok

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

A nevelő-oktató munkát segítők száma, végzettsége, szakképzettsége

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

Idegen nyelvi mérések eredményei

Összesített eredmények

Az intézmény évfolyamismétlési mutatói

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A hétvégi házi feladatok és a dolgozatok szabályai