Információk

Iskolánkról

Fenntartói tájékoztató

Különös közzétételi lista

Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges, melynek érdekében indokolt ezen adatok nyilvánossá tétele.

Eredményeink

Iskolapszichológus

Gyógytestnevelés

Sulikönyvtár

Csengetési rend

Felmentési tájékoztató és kérelem

Diákigazolvány

Információs oldalak

Szülők figyelmébe

Tájékoztató a tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által szervezett foglalkozástól engedély nélkül távolmaradó, vagy onnan engedély nélkül eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szemben megtehető rendőri intézkedésekkel kapcsolatos információkról.

Etikaóra vagy (választható) hit- és erkölcstan oktatás

Tájékoztatók - Módosítás határideje: május 20.

Tájékoztató a tankönyvekről

Tanulói balesetbiztosítás

NETFIT

Fittségmérési rendszer