Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

A jelentkezéshez az alábbi dokumentumok szükségesek:

 

1. A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító vagy

    lakcímet igazoló hatósági igazolvány

 

2. A gyermek születési anyakönyvi kivonata

 

3. A gyermek TAJ kártyája

 

4. A szülő lakcímkártyája

 

5. Nyilatkozat a közös felügyeleti jog gyakorlására (2014. március 15-től hatályos a

    Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete a szülői felügyelet

    gyakorlásának vonatkozásában) beiratkozáskor is kitölthető

 

 

Kiegészítő információk:

 

Állandó bejelentett lakcím hiányában:

  • szabad mozgás és tartózkodás jogával nem rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
    • regisztrációs igazolás (határozatlan időre)
    • tartózkodási kártya (max. 5 éves érvényességi idővel)
    • állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek megújítása nélkül megújít; EGT állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes)
Online beiratkozásnál:
  • A felületre kizárólag a lakcímkártyát kötelező feltölteni, annak is csak azt az oldalát (fotóként vagy pdf formátumban), amelyen a lakcím, illetve a tartózkodási hely adatai találhatók.
  • Az egész lakcímkártyát, valamint a többi igazolványt elegendő a 19/2021. (III.10.) EMMI határozat értelmében 2021. szeptember elsejéig bemutatni személyesen az általános iskolában.
  • Amennyiben a többi igazolványt fel tudják tölteni, természetesen erre is van lehetőség, nyugodtan töltsék fel.