Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

A jelentkezéshez az alábbi dokumentumok szükségesek:

 

1. A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító vagy

    lakcímet igazoló hatósági igazolvány

 

2. A gyermek születési anyakönyvi kivonata

 

3. A gyermek TAJ kártyája

 

4. A szülő lakcímkártyája

 

5. Nyilatkozat a közös felügyeleti jog gyakorlására (2014. március 15-től hatályos a

    Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete a szülői felügyelet

    gyakorlásának vonatkozásában)

 

 

Kiegészítő információk:

 

Állandó bejelentett lakcím hiányában:

  • szabad mozgás és tartózkodás jogával nem rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
    • regisztrációs igazolás (határozatlan időre)
    • tartózkodási kártya (max. 5 éves érvényességi idővel)
    • állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek megújítása nélkül megújít; EGT állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes)